Poskytované služby

V rámci prodeje a pronájmu nemovitosti zprostředkuji tyto služby:

1. Právní servis – vyhotovení veškeré právní dokumentace, potřebné pro převod nemovitosti, např. Kupní smlouva, Nájemní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí, Plná moc, Darovací smlouva a spoustu dalších dokumentů.
2. Úschova kupní ceny – notářská, advokátní, bankovní.
3. Hypotéka – vyřízení hypotéky od nezávislého hypotečního poradce, který Vám tzv. „ušije“ hypotéku, úvěr a další možnosti dle vašich představ.
4. Zajištění vyhotovení PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), který je potřeba při prodeji RD, bytu atd.
5. Zajištění vyhotovení geometrického plánu – např. rozdělení pozemku, uvedení stavu nemovitosti do skutečného stavu, zajištění příjezdové cesty věcným břemenem a další.
6. Zajištění vyhotovení stavebního projektu – pokud chybí zakreslení nemovitosti na katastru nemovitostí a není k dispozici projekt stavby (k dispozici pouze kolaudační rozhodnutí), nebo uvedení stavby do skutečného stavu (např. přístavba či rozšíření nemovitosti).
7. Zajištění vyklizení nemovitosti – stěhování, likvidace odpadu.
8. Zajištění odhadu nemovitosti – tržní odhad, úřední odhad (znalecký posudek), tržní posouzení pro účely dědického řízení pro notáře.
9. Zajištění zálohy na kupní cenu – poskytnutí zálohy prodávajícímu před prodejem nemovitosti (v době hledání kupujícího, před podpisem kupní smlouvy).
10. Zajištění výkupu nemovitosti – prodávající chvátá na prodej nemovitosti, lze se domluvit na odkupu pro investora.
11. Řešení exekucí a insolvencí – přímá komunikace s exekutorem nebo insolvenčním správcem o prodeji nemovitosti a vyplacení dluhů na základě generální plné moci.
12. Zastoupení v dražbách a aukcích.
13. Zajištění aukce nemovitosti – dobrovolná dražba.
14. Zajištění převodu energií – elektřina, plyn, voda.
15. Zajištění úklidu nemovitosti – před prodejem, nebo po vyklizení .

A další služby dle dohody. Individuální přístup ke každé nemovitosti.